EKSPERTYZY

 1. Rozpoznanie rozmieszczenia i składu gatunkowego drobnych ssaków na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Raport do planu ochrony Kozienickiego Parku Krajobrazowego. 2001-2002. Na zlecenie: Kozienicki Park Krajobrazowy
 2. Inwentaryzacja przyrodnicza Nadleśnictwa Kielce w ramach powszechnej inwentaryzacji przyrodniczej Lasów Państwowych – FAUNA. 2007. Na zlecenie: Nadleśnictwo Kielce
 3. Inwentaryzacja ssaków Mammalia w promieniu 10 km od Elektrowni Kozienice oraz w obszarach Bagna Orońskie (PLH140023) i Podebłocie (PLH140033). Raport dot. oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie jednego z bloków technologicznych. W teren inwentaryzacji wchodziły ponadto obszary NATURA 2000: Ostoja Kozienicka (OSO PLB140013), Puszcza Kozienicka (SOO PLH14_15), Dolina Środkowej Wisły (OSO PLB140004). 2008. Na zlecenie: Elektrownia Kozienice, Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne.
 4. Inwentaryzacja ssaków Mammalia oraz płazów Amphibia i gadów Reptilia w pierścieniu od 10 do 15 km od planowanej inwestycji w Elektrowni Kozienice. Raport dot. oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie jednego z bloków technologicznych. W teren inwentaryzacji wchodziły obszary NATURA 2000: Ostoja Kozienicka (OSO PLB140013), Puszcza Kozienicka (SOO PLH14_15), Dolina Środkowej Wisły (OSO PLB140004). 2009. Na zlecenie: Elektrownia Kozienice, Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne
 5. Inwentaryzacja teriologiczna, w tym chiropterologiczna, do planowanej inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku od km 16+892 do km 19+190 na terenie gminy Józefów powiatu otwockiego województwa mazowieckiego”. 2009. Na zlecenie: Eco-Progress Sp. z o.o.
 6. Inwentaryzacja nietoperzy na trasach czterech wariantów planowanej autostrady A-2 Warszawa – Kukuryki. 2009. Na zlecenie: „EKOS” Zakład Planowania Przestrzennego i Badań Ekologicznych
 7. Raport o oddziaływaniu planowanej farmy wiatrowej na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną inwestycją „Budowa farmy elektrowni wiatrowych w miejscowościach Stoszowice i Przedborowa” wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego. 2009. Na zlecenie: CDM Sp. z o.o.
 8. Raport o oddziaływaniu planowanej farmy wiatrowej na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną inwestycją „Budowa farmy elektrowni wiatrowych w miejscowościach Miedzna i Jartypory” wykonany na podstawie monitoringu chiropterologicznego. 2009. Na zlecenie: CDM Sp. z o.o.
 9. Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicy miejscowości Grabowo (gmina Grabowo) wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego. 2009. Na zlecenie: Polish Energy Partners S.A.
 10. Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Łazarze (gmina Rajgród) wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego. 2009. Na zlecenie: Polish Energy Partners S.A.
 11. Raport o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Boguszyce (gmina Łomża) wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego. 2009. Na zlecenie: Polish Energy Partners S.A.
 12. Inwentaryzacja chiropterologiczna wraz z opinią i zaleceniami dla 20 budynków mieszkalnych w zasobach SM „Ustronie” w Radomiu. 2010. Na zlecenie: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ustronie”
 13. Inwentaryzacja ssaków, ze szczególnym uwzględnieniem nietoperzy w pasie DK nr 16 i 7 w okolicy Ostródy oraz na przecięciu DK Nr 7 z obszarem Natura 2000 „Dolina Drwęcy”. 2010. Na zlecenie: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
 1. Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Pas (gmina Błonie) wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego. 2010. Na zlecenie: EkoFalk
 2. Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Wodzisław wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego. 2010. Na zlecenie: Polish Energy Partners S.A.
 3. Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Dębiany (gmina Wodzisław) wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego. 2010. Na zlecenie: Polish Energy Partners S.A.
 4. Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Sędziszów wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego. 2010. Na zlecenie: WINDPROJEKT Sp. z o.o. S.K.A.
 5. Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Deszno wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego. 2010. Na zlecenie: WINDPROJEKT Sp. z o.o. S.K.A.
 6. Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Szerzawy (gmina Pawłów) wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego. 2010-2011. Na zlecenie: Gestamp Eolica Polska Sp. z o.o.
 7. Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Radzice Duże (gmina Drzewica) wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego. 2010-2011. Na zlecenie: Windmatik sp.k.
 8. Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Jelnia (gmina Drzewica) wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego. 2010-2011. Na zlecenie: WINDPROJEKT Sp. z o.o. S.K.A.
 9. Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Bełżyce wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego. 2010-2011. Na zlecenie: EKOWAT sp. j.
 10. Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Ożarów wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego. 2010-2011. Na zlecenie: EKOWAT sp. j.
 11. Raport o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Pakosław (gmina Iłża) wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego. 2010-2011. Na zlecenie: HORYZONTY M.K. Sp. z o.o.
 12. Raport o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Skroniów wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego. 2010-2011. Na zlecenie: F.W. ENERGY Sp. z o.o.
 13. Raport o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Węgleszyn wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego. 2010-2011. Na zlecenie: PROKON New Energy Poland Sp. z o.o.
 14. Raport o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Żuromin wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego. 2010-2011. Na zlecenie: ATMOTERM Inżynieria Środowiska Sp. z o.o.
 15. Ocena oddziaływania planowanej inwestycji „Przebudowa i rozbudowa bocznicy kolejowej ze stacji kolejowej Modlin oraz budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie” na środowisko w części dotyczącej nietoperzy. Raport OOŚ. 2011. Na zlecenie: SUDOP POLSKA Sp. z o.o. i „Geos Consulting” Zakład Ochrony Środowiska
 16. Raport o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Karczmiska wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego. 2011. Na zlecenie: F.W. ENERGY Sp. z o.o.
 17. Raport o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Wola Szydłowska wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego. 2011. Na zlecenie: „EKOS” Zakład Planowania Przestrzennego i Badań Ekologicznych
 18. Raport z porealizacyjnego monitoringu aktywności i śmiertelności nietoperzy na terenie Parku Wiatrowego „Tychowo”. 2011-2012. Na zlecenie: ECO-EXPERT Sp. j.
 19. Raport o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Lipsko wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego. 2012. Na zlecenie: WINDPROJEKT Sp. z o.o. S.K.A.
 20. Raport o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Zwoleń wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego. 2012. Na zlecenie: WINDPROJEKT Sp. z o.o. S.K.A.
 21. Raport o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Głowaczów wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego. 2012. Na zlecenie: WINDPROJEKT Sp. z o.o. S.K.A.
 22. Raport o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko w części dotyczącej nietoperzy w związku z planowaną budową farmy wiatrowej w okolicach miejscowości Andrzejewo wykonany na podstawie rocznego monitoringu chiropterologicznego. 2012. Na zlecenie: MEGAMAC Sp. z o.o.
 23. Inwentaryzacja nietoperzy Chiroptera na trasie planowanej do modernizacji linii kolejowej nr 8 na odcinku km 38,800 do km 104,250. 2012. Na zlecenie: Mott MacDonald Sp. z o.o. Oddział w Polsce
 24. Ocena potencjalnego oddziaływania planowanej inwestycji „przebudowa i rozbudowa bocznicy kolejowej ze stacji kolejowej Modlin do portu lotniczego w Modlinie” na środowisko w części dotyczącej nietoperzy. 2012. Na zlecenie: „Geos Consulting” Zakład Ochrony Środowiska
 25. Inwentaryzacja nietoperzy Chiroptera w związku z inwestycją: budowa drogi wojewódzkiej tzw. „Paszkowianki” na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do autostrady A2 z włączeniem do węzła autostradowego „Pruszków” oraz włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 720 w rejonie przejazdu autostradowego WD300. 2013. Na zlecenie: Mott MacDonald Sp. z o.o. Oddział w Polsce
 26. Ocena oddziaływania zabiegów ochrony roślin preparatem MOSPILAN 20 SP na kolonię rozrodczą nocka dużego w Puszczy Kozienickiej. 2013. Nadleśnictwo Kozienice
 27. Inwentaryzacja teriologiczna na potrzeby raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach ponownej oceny dla inwestycji pod nazwą „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” (km 489+403 – 504+000). 2014. Na zlecenie: MOSTY KATOWICE Sp. z o.o.
 28. Inwentaryzacja nietoperzy Chiroptera w wybranych rezerwatach Puszczy Kozienickiej. Zakres: inwentaryzacja nietoperzy ze szczególnym uwzględnieniem gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: nocka dużego, nocka Bechsteina i mopka zachodniego oraz ocena stanu ich ochrony. 2014. Na zlecenie: Klub Przyrodników
 29. Analiza chiropterologiczna na potrzeby raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pt. Budowa Centrum Handlowo-Usługowego Góraszka. 2015. Na zlecenie: EkoFalk
 30. Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, Etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne). 2015. Na zlecenie: EkoFalk
 31. Opracowanie dotyczące kolonii rozrodczych nocka dużego na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Puszcza Kozienicka PLH140035. Zakres: inwentaryzacja kolonii rozrodczych nocka dużego oraz ocena stanu ich ochrony. 2016. Na zlecenie: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk.
 32. Letni monitoring nocka Bechsteina w Puszczy Kozienickiej. Zakres: monitoring nocka Bechsteina na terenie SOO Puszcza Kozienicka oraz ocena stanu ochrony. 2016. Na zlecenie: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
 33. Letni monitoring mopka w Puszczy Kozienickiej. Zakres: monitoring mopka na terenie SOO Puszcza Kozienicka oraz ocena stanu ochrony. 2016. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
 34. Inwentaryzacja nietoperzy Chiroptera na terenie RDLP Krosno. Zakres: inwentaryzacja nietoperzy ze szczególnym uwzględnieniem gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: podkowca małego, nocka dużego, nocka Bechsteina, nocka orzęsionego i mopka zachodniego oraz ocena stanu ich ochrony. 2017. Na zlecenie: BAT SERVICE
 35. Monitoring teriofauny. Raport roczny 2019 r. z Realizacji zapisów Decyzji Nr 2/2011 Burmistrza Gminy Kozienice z dn. 11.02.2011 r. w zakresie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. Budowa Nowego Bloku energetycznego o mocy elektrycznej ok. 1000 MW w Kozienice II sp. z o.o. w Świerżach Górnych oraz określonych w niej warunków. Wyk. M-ŚTO na zlec. ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., Świerże Górne.
 36. Monitoring i czynna ochrona populacji nietoperzy Chiroptera w Puszczy Kozienickiej i Stromieckiej. Zakres: inwentaryzacja nietoperzy ze szczególnym uwzględnieniem gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: nocka dużego, nocka Bechsteina, nocka łydkowłosego i mopka zachodniego oraz ocena stanu ich ochrony. 2016-2021. Na zlecenie: M-ŚTO, WFOŚiGW w Warszawie.
 37. Ekspertyza teriologiczna obejmująca inwentaryzację następujących przedmiotów ochrony: 1308 Mopek (Barbastella barbastellus) w obszarze Natura 2000 Dolina Czarnej PLH260015 oraz 1308 Mopek (Barbastella barbastellus), 1323 Nocek Bechsteina (Myotis bechsteinii), 1324 Nocek duży (Myotis myotis) w obszarze Natura 2000 Puszcza Kozienicka PLH140035. Opracowanie zrealizowane w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn.: „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”. 2019-2020. Na zlecenie: RDOŚ w Warszawie.
 38. Monitoring nietoperzy na potrzeby OOŚ w związku z rozbudową lotniska w Radomiu. 2021. Na zlecenie: PLL LOT.
 39. Letni monitoring kolonii rozrodczej nocka dużego Myotis myotis w szkole w Stanisławicach. Państwowy Monitoring Środowiska GIOŚ. 2021. Na zlecenie: Instytut Ochrony Przyrody PAN.
 40. Letni monitoring kolonii rozrodczej nocka dużego Myotis myotis w kościele w Suchej. Państwowy Monitoring Środowiska GIOŚ. 2021. Na zlecenie: Instytut Ochrony Przyrody PAN.
 41. Letni monitoring nocka Bechsteina Myotis bechsteinii w Puszczy Kozienickiej. Państwowy Monitoring Środowiska GIOŚ. 2021. Na zlecenie: Instytut Ochrony Przyrody PAN
 42. Letni monitoring nocka Bechsteina Myotis bechsteinii w Puszczy Stromieckiej. Państwowy Monitoring Środowiska GIOŚ. 2021. Na zlecenie: Instytut Ochrony Przyrody PAN
 43. Letni monitoring mopka zachodniego Barbastella barbastellus w Puszczy Kozienickiej. Państwowy Monitoring Środowiska GIOŚ. 2021. Na zlecenie: Instytut Ochrony Przyrody PAN
 44. Czynna ochrona mopka zachodniego w wybranych kompleksach leśnych w Polsce. 2021-2023. OTON, NFOŚiGW/Fundusze Norweskie.
 45. Reintrodukcja żołędnicy w Polsce. 2021-2023. SGGW, Lasy Państwowe.