Zezwolenia

Posiadamy odpowiednie, aktualne zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów ustawowych. Dzięki temu legalnie możemy kontrolować kolonie rozrodcze nietoperzy, ich kryjówki dzienne, zimowiska, fotografować, filmować, chwytać i przetrzymywać oraz obrączkować na terenie całego kraju. Przypominamy, że brak tego typu zezwolenia podczas wykonywania większości inwentaryzacji nietoperzy i monitoringów na potrzeby OOŚ, grozi odpowiedzialnością za łamanie Ustawy o ochronie przyrody.

Numery naszych decyzji zezwalających m.in. na ww. czynności:

  • DZP-WG.6401.09.2.2015.km
  • GDOŚ DZP-GIZ.6401.09.10.2016.dł
  • DZP-WG.6401.09.2.2019.eba