PUBLIKACJE

Publikacje z zakresu chiropterologii, których jestem autorem/współautorem [w porządku alfabetycznym]

 1. Chmielewski S., Tabor J., Wojtowicz B. 2019. Monitoring teriofauny. Raport roczny -2019 r. z Realizacji zapisów Decyzji Nr 2/2011 Burmistrza Gminy Kozienice z dn. 11.02.2011 r. w zakresie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. Budowa Nowego Bloku energetycznego o mocy elektrycznej ok. 1000 MW w Kozienice II Sp. z o.o. w Świerżach Górnych oraz określonych w niej warunków. Wyk. M-ŚTO na zlec. ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., Świerże Górne.
 2. Fuszara E., Fuszara M., Kowalski M., Lesiński G., Cygan J. P., Nitkiewicz T., Szarlik A., Wojtowicz B., 2010. Population changes in natterer’s bat Myotis nattereri and daubenton’s bat M. daubentonii in winter roosts of central Poland. Pol. J. Ecol. 58: 769–782.
 3. Gottfried I., Gottfried T., Ignaczak M., Wojtowicz B. 2012. Wstępne dane o śmiertelności nietoperzy na farmach wiatrowych w Polsce. Nietoperze XII (1-2)
 4. Gottfried I., Gottfried T., Gubała W. J., Ignaczak M., Piksa K., Piskorski M., Szkudlarek R., Wojtowicz B. 2017. Występowanie i rozród mopka zachodniego Barbastella barbastellus w południowo-wschodniej Polsce. XXVI Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna, 17-19 listopada 2017.
 5. Gottfried I., Gottfried T., Gubała W. J., Ignaczak M., Jaros R., Piksa K., Szkudlarek R., Urban R., Wojtowicz B. 2018. Występowanie nietoperzy z grupy Myotis mystacinus complex: Myotis brandtii, Myotis mystacinus, Myotis alcathoe w południowo-wschodniej Polsce. XXVII Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna, 16-18 listopada 2018.
 6. Gottfried, I., Błachowski, G., Fuszara, M., Gottfried, T., Olszewski, A., Wojtowicz, B., Węgiel, A. (2023). Mopek zachodni Barbastella barbastellus. Biologia i ochrona gatunku. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. https://doi.org/https://doi.org/10.17306/978-83-67112-62-8
 7. Janik-Superson K., Wojtowicz B., Lach J., Strapagiel D. 2021. „Next-generation sequencing (NGS) for the Barbastella barbastellus diet analysis”, 15th European Bat Research Symposium EBRS, 4-7 V 2021, Turku, Finlandia.
 8. Janik-Superson K., Burlińska K., Gottfried I., Gottfried T., Wojtowicz B., Lach J. Strapagiel D. 2022. A Comparison of the Diet Specialization of Two Forest-dwelling Bat Species: Barbastella barbastellus and Plecotus auritus. 19th International Bat Research Conference/50th North American Symposium on Bat Research. 7-12 August 2022.
 9. Janik-Superson K., Wojtowicz B., Lach J., Strapagiel D. 2022. Nachodzenie na siebie nisz pokarmowych nietoperzy Puszczy Kozienickiej. Abstrakty XXIX Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej, Poznań 16-18.09.2022: str. 16.
 10. Janik-Superson, Sergiusz Jeziorski, Dawid Krawczyk, Iwona Gottfried, Tomasz Gottfried, Błażej Wojtowicz. Analiza mikrobiomu jelitowego pod kątem patogenów zoonotycznych wybranych gatunków nietoperzy występujących na terenie Polski. Abstrakty XXX Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej, Jedlnia-Letnisko 27-29.10.2023: str. 21.
 11. Kepel A. (red.), Ciechanowski M., Furmankiewicz J., Gottfried T., Górawska M., Ignaczak M., Jaros R., Jaśkiewicz M., Kasprzyk K., Kmiecik P., Kowalski M., Popczyk B., Szkudlarek R., Urban R., Wojtaszyn G., Wojtowicz B. 2009. Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze (wersja II, grudzień 2009). Dokument wydany przez Porozumienie dla Ochrony Nietoperzy
 12. Kocoł T., Anna Bator-Kocoł, Grzegorz Błachowski, Jan Cichocki, Maciej Fuszara, Elżbieta Fuszara, Iwona Gottfried, Tomasz Gottfried, Maurycy Ignaczak, Katarzyna Janik-Superson, Krzysztof Janus, Grzegorz Lesiński, Maciej Łochyński, Adam Olszewski, Ireneusz Ruczyński, Mariusz Superson, Katarzyna Thor, Jolanta Węgiel, Błażej Wojtowicz, Igor Wojtowicz, Marcin Zegarek, Andrzej Węgiel. Wykorzystanie budek szczelinowych przez nietoperze – wstępne wyniki działań w ramach projektu „Czynna ochrona mopka zachodniego na wybranych obszarach leśnych w Polsce”. Abstrakty XXX Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej, Jedlnia-Letnisko 27-29.10.2023: str. 22.
 13. Kot H., Chmielewski S., Dombrowski A., Wojtowicz B., Popczyk B. 2015. Przyrodnicze uwarunkowania lokalizacji elektrowni wiatrowych na Mazowszu. Zakład Planowania Przestrzennego i Badań Ekologicznych EKOS, Siedlce.
 14. Kowalski M. (ed.), Bartmańska K., Bartmański P., Bochen R., Chilińska A., Gulatowska J., Piskorski M., Popczyk B., Wojtowicz B. 2003. Survey of bat occurrence and threats to bats in the Middle Bug Valley and adjacent forest complexes from Hrubieszów to Nur (Ostrów Mazowiecka county). Wildlife Society „Stork” for EkoFundusz, Warsaw.
 15. Kowalski M., Krasnodębski I., Sachanowicz K., Drożdż R., Wojtowicz B. 1998. Występowanie gacka szarego (Plecotus austriacus) w Puszczy Kozienickiej. Kulon 3,1
 16. Kowalski M., Wojtowicz B. 2004: Myotis myotis (Borkhausen, 1779) Nocek duży [The large mouse-eared bat ]. In: Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny [Animal species (excluding birds). Handbooks of habitats and species conservation Nature 2000 – methodological manual]. P. Adamski, R. Bartel, A. Bereszyński, A. Kepel, Z. Witkowski (eds.), Ministerstwo Środowiska, Warszawa, [Ministry of Environment, Warsaw] 6: 363-367.
 17. KOWALSKI M., WOJTOWICZ B., BOCHEN R., CHILIŃSKA A. 2002. Nietoperze Chełmskiego Parku Krajobrazowego. Abstrakty XVI Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej, Piechowice 15-17 XI 2002: 19-20.
 18. Kowalski M., Wojtowicz B., Chilińska A., Gulatowska J., Popczyk B. 2002. Chiropterofauna zachodniej części Puszczy Knyszyńskiej. Abstrakty XVI Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej, Piechowice 15-17 XI 2002.
 19. Kowalski M., Wojtowicz B., Ignaczak M. 2003. Metodyka odłowów nietoperzy w sieci. XVII Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna, Janów Lubelski, 07-09 listopada 2003.
 20. Kowalski M., G. Lesiński, B. Wojtowicz & T. Nitkiewicz 2003. Zimowe stanowiska nocka łydkowłosego Myotis dasycneme (Boie, 1825) w północnej części Podlasia [Winter localities of the pond bat Myotis dasycneme in the northern part of Podlasie]. Nietoperze 4 (2): 162-166.
 21. Kowalski M., I. Krasnodębski, K. Sachanowicz, R. Dróżdż & B. Wojtowicz 1996. Skład gatunkowy, wybiórczość kryjówek i miejsc żerowania nietoperzy w Puszczy Kozienickiej. Kulon 1 (1-2): 25-41.
 22. Lesiński G., Kowalski M., B. Wojtowicz, 2003. Rozmieszczenie i środowisko Myotis mystacinus i M. brandtii w Polsce. Konferencja nt. sytuacja nocka Brandta i nocka wąsatka w Europie. Alexisbad, Niemcy.
 23. Lesiński G., B. Wojtowicz, G. Błachowski, M. Kowalski, M. Siuchno, A. Szarlik, 2006. Największa zimowa kolonia mroczka późnego Eptesicus serotinus w obiekcie podziemnym w Polsce. Nietoperze 7 (1-2): 67-69
 24. Lesiński G., Fuszara E., Kolwalski M., Wojtowicz B., 2001: The parti-coloured bat Vespertilio murinus in Warsaw, Poland. Myotis 39: 21-25
 25. Lesiński G., J. Gulatowska, M. Kowalski, E. Fuszara, B. Wojtowicz, 2006. Nietoperze Wysoczyzny Płońskiej. Nietoperze 7 (1-2): 39-55
 26. Lesiński G., Kowalski M., Wojtowicz B., Gulatowska J., Lisowska A. 2007 Bats on forest islands of different size in an agricultural landscape. Folia. Zool. 56: 153-161.
 27. Lesiński G., Kowalski M., Wojtowicz B., Gulatowska J., Szarlik A., Nitkiewicz T., 2006: Zimowanie mroczka pozłocistego Eptesicus nilsonii w rejonie Kotliny Biebrzańskiej. Nietoperze 7 (1-2): 11-18.
 28. Lesiński G., Wojtowicz B., Kowalski M. 2003. Występowanie i ekologia nocka wąsatka Myotis mystacinus i nocka Brandta Myotis brandtii w Polsce. XVII Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna, Janów Lubelski, 07-09 listopada 2003.
 29. Lesiński G., Błachowski G., Hejduk J., Ignaczak M., Wojtowicz B., 2017. Lasy dla nietoperzy – próba porównania zespołów tych zwierząt w kompleksach leśnych środkowej i północno-wschodniej Polski. XXVI Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna, 17-19 listopada 2017.
 30. PISKORSKI M., GWARDJAN M., KOWALSKI M., WOJTOWICZ B., URBAN M., BOCHEN R., 2009: Fauna nietoperzy Parku Krajobrazowego Lasy Strzeleckie. Nietoperze 10 (1-2)
 31. PISKORSKI M., GWARDJAN M., KOWALSKI M., WOJTOWICZ B., URBAN M., BOCHEN R. 2001. Nietoperze Lasów Strzeleckich [Bats of the Strzelce Forest]. Abstrakty XV Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej, Gdańsk-Sobieszewo 9-11 XI 2001: 46-47. In: CIECHANOWSKI M., SACHANOWICZ K., PRZESMYCKA A., JARZEMBOWSKI T. & IWICKA B. (eds.): Abstracts of the Xth Polish Bat Research Conference, PTOP „Salamandra”, Gdańsk, 64 pp (in Polish, with an abstract in English).
 32. Popczyk B., Lisowska A., Baumann A., Wojtowicz B., Kowalski M. 2002. Wstępne wyniki – zmiany składu gatunkowego nietoperzy chwytanych w Puszczy Kozienickiej (badania porównawcze z latami 92-95). Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW Rogów 2002.
 33. Popczyk B., Baumann A., Lisowska A., Wojtowicz B., Kowalski M. 2003. Funkcjonowanie Kliniki dla nietoperzy w Warszawie. Materiały Konferencyjne, XVII OKCh, Janów Lubelski: 13.
 34. Popczyk B., Lesiński G., Baumann A. & Wojtowicz B. 2007. Karli Kuhla Pipistrellus kuhli w centralnej Polsce – przypadkowe stwierdzenie czy wynik ekspansji? Referat na X Ogólnopolskiej Konferencji Teriologicznej w Warszawie.
 35. Popczyk B., Lesiński G., Baumann A., Wojtowicz B. 2008. Kuhl’s pipistrelle, Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) or Pipistrellus lepidus Blyth, 1845, in Central Poland – accidental record or a result of expansion? Nyctalus (N.F.). Berlin 13, Heft 4, S. 279-281 PDF
 36. Ruczyński I., Anna Bator-Kocoł, Grzegorz Błachowski, Jan Cichocki, Maciej Fuszara, Elżbieta Fuszara, Iwona Gottfried, Tomasz Gottfried, Maurycy Ignaczak, Katarzyna Janik-Superson, Krzysztof Janus, Tomasz Kocoł, Grzegorz Lesiński, Maciej Łochyński, Adam Olszewski, Mariusz Superson, Katarzyna Thor, Jolanta Węgiel, Błażej Wojtowicz, Igor Wojtowicz, Marcin Zegarek, Andrzej Węgiel. Pierwszy wielkoskalowy monitoring aktywności wokalnej mopka zachodniego Barbastella barbastellus na obszarach leśnych w Polsce. Abstrakty XXX Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej, Jedlnia-Letnisko 27-29.10.2023: str. 33.
 37. Węgiel A., Bator-Kocoł A., Błachowski G., Cichocki J., Fuszara M., Fuszara E., Gottfried I., Gottfried T., Ignaczak M., Janik-Superson K., Janus K., Kocoł T., Lesiński G., Łochyński M., Olma W., Olszewski A., Ruczyński I., Sycz K., Thor K., Węgiel J., Wojtowicz B. 2022. Czynna ochrona mopka zachodniego Barbastella barbastellus na wybranych obszarach leśnych w Polsce. Abstrakty XXIX Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej, Poznań 16-18.09.2022: str. 31.
 38. Węgiel A., Anna Bator-Kocoł, Grzegorz Błachowski, Jan Cichocki, Maciej Fuszara, Elżbieta Fuszara, Iwona Gottfried, Tomasz Gottfried, Maurycy Ignaczak, Katarzyna Janik-Superson, Krzysztof Janus, Tomasz Kocoł, Grzegorz Lesiński, Maciej Łochyński, Adam Olszewski, Ireneusz Ruczyński, Katarzyna Thor, Jolanta Węgiel, Błażej Wojtowicz, Igor Wojtowicz, Marcin Zegarek. Czynna ochrona mopka zachodniego na wybranych obszarach leśnych w Polsce. Abstrakty XXX Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej, Jedlnia-Letnisko 27-29.10.2023: str. 52.
 39. Węgiel A., Wojtowicz B. Czynna ochrona mopka zachodniego w lasach. Warsztaty. Abstrakty XXX Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej, Jedlnia-Letnisko 27-29.10.2023: str. 60.
 40. Wojtaszyn G., Boratyński J., Gottfried I., Gottfried T., Jaros R., Kasprzyk K., Kowalski M., Koziróg L., Rutkowski T., Stephan W., Sykut M., Szuflet R., Warchołowski M., Wojtowicz B., 2017. Nietoperze a alkohol, czyli miejsca hibernacji nietoperzy w obiektach służących do produkcji alkoholu. XXVI Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna, 17-19 listopada 2017.
 41. Wojtowicz B., 2000. Chiropterofauna Gminy Tuczno. Praca magisterska. Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW, Warszawa.
 42. Wojtowicz B., 2001. Znaczenie małych zbiorników wodnych dla nietoperzy w monokulturach sosnowych Puszczy Kozienickiej. Materiały XV Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej, Gdańsk-Sobieszewo, 9-11 listopada 2001: 53
 43. Wojtowicz B., Duszczyk M., 2000. Nietoperze Tuczna i okolic. Materiały konferencyjne, XIV Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna, Rogów, 10-12 XI 2000. Łódź: 34
 44. Wojtowicz B., Duszczyk M. 2001. Największe zimowisko karlika malutkiego Pipistrellus pipistrellus w Polsce [The biggest winter colony of Pipistrellus pipistrellus in Poland]. Nietoperze 2 (1): 142-143.
 45. Wojtowicz B., Popczyk B., Lisowska A. 2002. Porównanie składu gatunkowego nietoperzy schwytanych nad rzekami, oczkami wodnymi oraz na drogach i przecinkach leśnych Puszczy Kozienickiej. Abstrakty XVI Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej, Piechowice 15-17 XI 2002.
 46. Wojtowicz B., et al. 2003. Nietoperze Doliny Bugu i przyległych kompleksów leśnych. XVII Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna, Janów Lubelski, 07-09 listopada 2003.
 47. Wojtowicz B. 2012. Potwierdzenie występowania lokalnej populacji gacka szarego Plecotus austriacus koło Łomży. Nietoperze XII (1-2).
 48. Wojtowicz B., Ignaczak M., Krysiuk K., Popczyk B. 2014. Nowe zimowisko nietoperzy na terenie obszaru Natura 2000 „Forty Modlińskie”. Nietoperze XIII (1-2).
 49. Wojtowicz B. 2016. Pierwsze stwierdzenie nocka Alkatoe Myotis alcathoe na Nizinie Mazowieckiej. XXV Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna.
 50. Wojtowicz B. 2017. Mopek nie pije? XXVI Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna, 17-19 listopada 2017.
 51. Wojtowicz B., Popczyk B. 2019. Metodyka odłowów nietoperzy dawniej i dziś. Modyfikacje zwiększające skuteczność. Abstrakty I Zjazdu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy. Chinów, 24-26 maja 2019 r.
 52. Wojtowicz B., Bator-Kocoł A., Gottfried I., Lesiński G., Błachowski G., Wojciechowski M. 2022. Pierwsze lata funkcjonowania Centrum Obrączkowania Nietoperzy. Abstrakty XXIX Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej, Poznań 16-18.09.2022: str. 35.
 53. Wojtowicz B., Mikołajczyk A., Grabek A., Smolnik J., Ośka S. 2022. Interwencje dotyczące nietoperzy w aglomeracji warszawskiej w latach 2021–2022. Abstrakty XXIX Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej, Poznań 16-18.09.2022: str. 36.
 54. Wojtowicz B. 2023. Monitoring i ochrona mopka zachodniego Barbastella barbastellus w Puszczy Kozienickiej. Abstrakty II Zjazdu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy. 26-28.05.2023, Spała.
 55. Wojtowicz B. Platforma iNaturalist jako narzędzie mogące posłużyć do stworzenia atlasu rozmieszczenia nietoperzy w Polsce. Abstrakty XXX Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej, Jedlnia-Letnisko 27-29.10.2023: str. 37.
 56. Wojtowicz B., Grzegorz Błachowski, Iwona Gottfried, Tomasz Gottfried, Igor Wojtowicz. Odłowy nietoperzy w sieci chiropterologiczne w ramach projektu „Czynna ochrona mopka zachodniego na wybranych obszarach leśnych w Polsce”. Abstrakty XXX Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej, Jedlnia-Letnisko 27-29.10.2023: str. 38.
 57. Wojtowicz B., Katarzyna Grabska, Anna Lisowska, Hubert Mateuszczyk. Nietoperze wybranych terenów zieleni m.st. Warszawy – wstępne wyniki badań. Abstrakty XXX Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej, Jedlnia-Letnisko 27-29.10.2023: str. 39.
 58. Błażej Wojtowicz, Aleksandra Mikołajczyk, Aleksandra Grabek, Susu Jana Smolnik, Sylwia Ośka, Łukasz Mrugała. Interwencje dotyczące nietoperzy w aglomeracji warszawskiej w latach 2021-2023. Abstrakty XXX Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej, Jedlnia-Letnisko 27-29.10.2023: str. 40.

Inne publikacje:

 1. Gulatowska J., Kowalski M., Popczyk B., Wojtowicz B. 2005. New localities for dormice Gliridae in Central and Eastern Poland. 6th International Conference on Dormice (Gliridae). Siedlce (Poland), September 20-24, 2005.
 2. Kowalski M., Wojtowicz B. 2003. Drugie stwierdzenie karłątka akteona Thymelicus aceton (Hesperiidae, Lepidoptera) na Nizinie Mazowieckiej. Kulon 8 (2): 40-40
 3. Lesiński G., Wojtowicz B. 2021. Drobne ssaki północnej części Puszczy Kozienickiej na podstawie analizy diety puszczyka Strix aluco. (Small mammals of the northern part of the Kozienice forest based on the analysis of the tawny owl Strix aluco diet). Kulon 26: 69-75.
 4. Szyszko J., Płatek K., Klimaszewski K., Niedziółka M., Wojtowicz B. Możliwości wykorzystania negatywów sosnowych do ochrony bioróżnorodności i przyspieszenia tempa regeneracji borów sosnowych. XXVII Sympozjum Naukowe pt. „Wpływ zabiegów gospodarczych na owady leśne i stan zdrowotny drzewostanów”; Sekcja Entomologii Leśnej PTE, Komisja Zasobów Leśnych PTL, RDLP w Łodzi; 25 ? 28. 09. 2000 r.
 5. Wojtowicz B. 2002. Popielica w Puszczy Kozienickiej. Poznajmy Las, nr 3/2002
 6. Wojtowicz B. 2004. Planowany projekt ochrony popielicy i koszatki. Kraska 11 (1-2): 7-11
 7. Wojtowicz B., Popczyk B, Gulatowska J. 2005. Fat dormouse Glis glis and forest dormouse Dryomys nitedula protection in Poland. 6th International Conference on Dormice (Gliridae). Siedlce (Poland), September 20-24, 2005.
 8. Wojtowicz B. 2021. Opracowanie merytoryczne materiałów informacyjnych i edukacyjnych, dotyczących biologii i ekologii żołędnicy europejskiej Eliomys quercinus oraz wskazanie potrzeby jej ochrony. Działania edukacyjne oraz ocena odbioru społecznego wykonanych działań. SGGW, Warszawa, 2021.
 9. Cichocki J., Klimaszewski K., Ważna A., Wojtowicz B., Sobczuk M., Suchecka A. 2022. Historical distribution of the Garden Dormouse in Poland. ARPHA Conference Abstracts 5: e83191. 
  https://doi.org/10.3897/aca.5.e83191