PROJEKTY

Projekty, warsztaty, konferencje etc.:

 1. Monitoring nietoperzy w Kozienickim Parku Krajobrazowym. 1992-1996 r.
 2. X European Carabidologist Meeting. Tuczno – Poland 2001 [SGGW, współorganizator]
 3. Wpływ gospodarczej działalności człowieka na faunę borów sosnowych [SGGW, wykonawca]
 4. Zmiany wybranych grup fauny Mazowieckiego Parku Krajobrazowego [SGGW, wykonawca]
 5. Rozpoznanie, integracja i ocena wartości przyrodniczych, kulturowych i społecznych w środowisku człowieka [SGGW, wykonawca]
 6. Prowadzenie kliniki dla nietoperzy w Warszawie [SGGW, kierownik]
 7. Rozpoznawanie występowania i zagrożeń nietoperzy w dolinie środkowego Bugu i przyległych kompleksach leśnych. 2001-2003 r. NFOŚiGW.
 8. VI Światowy Cenzus Gniazd Bociana Białego Ciconia ciconia
 9. Ochrona pustułki Falco tinnunculus
 10. Ochrona płomykówki Tyto alba i nietoperzy Chiroptera w obiektach sakralnych w Polsce [koordynator w Diecezji Radomskiej]. 2002 r.
 11. Aktywna ochrona bociana czarnego Ciconia nigra i jego siedlisk
 12. I Ogólnopolskie warsztaty dotyczące ssaków z rodziny popielicowatych Gliridae w dniach 16-17.08.2003. Puszcza Kozienicka [organizator]
 13. II Ogólnopolskie warsztaty dotyczące ssaków z rodziny popielicowatych Gliridae w dniach 3-4.09.2004. Lasy Koneckie [organizator]
 14. Ochrona popielicy Glis glis i koszatki Dryomys nitedula w Centralnej Polsce [pomysłodawca i koordynator/kierownik projektu].
 15. III Ogólnopolskie warsztaty dotyczące ssaków z rodziny popielicowatych Gliridae w dniach 10-11.09.2005. Puszcza Kozienicka [organizator]
 16. 6th International Conference on Dormice (Gliridae). Siedlce (Poland), September 20 – 24, 2005 [współorganizator]
 17. Monitoring i czynna ochrona populacji nietoperzy w Puszczy Kozienickiej i Stromieckiej. 2016-2023. [koordynator/kierownik projektu]. M-ŚTO, WFOŚiGW w Warszawie, RDLP Radom, MZPK (KPK).
 18. Czynna ochrona mopka zachodniego Barbastella barbastellus w wybranych kompleksach leśnych w Polsce. 2021-2023 r. [koordynator regionalny]. OTON, NFOŚiGW/Fundusze Norweskie
 19. XXX JUBILEUSZOWA Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna. Puszcza Kozienicka. OTON. 2023 r. [organizator].
 20. Reintrodukcja żołędnicy Eliomys quercinus w Lasach Państwowych. SGGW, LP. 2021-2023 r.
 21. Centrum Obrączkowania Nietoperzy. Od 2020 r. [pomysłodawca, koordynator, zarządzający bazą danych]
 22. Inwentaryzacje chiropterologiczne wybranych terenów zieleni na terenie m.st. Warszawy. 2023-2024 r.